Vad innebär PSD2

När PSD2 genomförs så innebär det nya betaltjänstdirektivet att bankerna inte längre har monopol på deras kunders betaltjänster och kontoinformation. Vilket alltså betyder att tredjepartsaktörer som exempelvis Google kan användas av både företag och privatkunder till att göra överföringar, betala räkningar mm, samtidigt som pengarna fortfarande är trygga på bankkontot.

 

Vad innebär det för bankerna

Jo, bankerna är då skyldiga att ha öppna API: er, applikationsprogrammeringsgränssnitt, för att ge åtkomst för tredjepartsleverantörerna. Konkurrenter till bankerna kommer inte bara vara andra banker utan även de som kan erbjuda finansiella tjänster. Det troliga är att bankerna kommer att tappa en del av sina betaltjänster. Vilket innebär att det för bankerna kan bli en ekonomisk utmaning.

 

Vad är syftet med PSD2

Målet med det nya betaltjänstdirektivet är bland annat att konsumentskyddet ska stärkas och öka säkerheten vid internetbetalningar

Bjørn Sørland, teknisk expert på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus säger, ”-Direktivets huvudsyfte är att skapa en enda integrerad marknad för betaltjänster genom att standardisera reglerna för bankerna och för de nya betaltjänstleverantörer som vi har börjat se. PSD2 kommer att säkerställa öppenhet och rättvis konkurrens och bryta ner hinder för nya betalningstjänster, vilket kommer att gynna kunderna.”

 

Nya finansiella aktörer

Leverantörer av kontoinformationstjänster är ett tjänsteföretag som bland annat sammanställer kontoinformationen från flera banker eller analyserar en användares konsumtionsmönster.

Leverantörer av betalningsinitieringstjänster, startar, på begäran av användaren, en betalningsorder. När det nya direktivet genomförs så kommer bland annat betalning av räkningar och överföringar vara en del av de betalningsinitieringstjänster som vi troligen kommer att se.

 

Sammanfattningsvis så kommer vinnarna, när det nya betaltjänstdirektivet är igång, vara bland annat vara konsumenter och Fintech-bolag. Kravet från det nya direktivet PSD2 är dock att kunder verkligen ger sitt medgivande innan banken får lämna information till tredjepartsleverantör, vilket samtidigt ställer kravet på kund, att läsa det finstilta innan man trycker ja på tangentbordet.