Redan under hösten 2017 öppnade Swedbank och sparbankerna upp en betaversion av sin Open Banking-plattform. Hittills har 2000 utvecklare och tredjepartsaktörer registrerat sitt intresse och börjat testa. Nu går plattformen live – med ett och samma API för alla fyra hemmamarknader; Estland, Lettland, Litauen och Sverige.

Swedbanks Open Banking-plattform ger licensierade tredjepartsaktörer möjlighet att erbjuda betaltjänstlösningar till alla Swedbanks kunder.

-Det här är ett viktigt steg i framtidssäkringen av Swedbank. Innovationer och samarbete bygger framtidens banksektor och vi är väl rustade för att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Open Banking ger oss helt nya möjligheter att öka kundvärdet i samarbete med tredje part, och det säkerställer att vi finns där våra kunder vill möta oss, säger Lotta Lovén, Head of Digital Banking på Swedbank.

Utvecklingen av Open Banking-plattformar är en följd av EU:s nya betaltjänstlag PSD2. Lagen syftar bland annat till att öka konkurrensen på finansmarknaden genom att förtydliga att det är kunderna själva som äger sin egen transaktions- och kontodata och bestämmer vem de vill dela den med.

-Nya lagar som PSD2 och GDPR skapar förutsättningar för nästa generations banktjänster, och Open Banking lägger grunden för oss som bank att bli mer som en plattform där kunderna kan hantera och ha överblick över hela sin ekonomi på ett och samma ställe, säger Lotta Lovén.